Vel gjennomført årsmøte og medlemsmøte

Fredag 17. november avviklet Surnadal Golfklubb sitt tradisjonelle (men dog «ekstraordinære») årsmøte, der de 17 tilstedeværende årsmøtedeltakerne bestemte neste års satser for medlemskontingenter og spillerettsavgifter.   Møtet ble denne gang avviklet på Kinarestauranten i Alti Surnadal.

Det ble vedtatt kun noen mindre økninger av medlemskontingentene – som tar høyde for de økte avgifter klubben må betale til NGF i kommende år.  Spilleretter ute på banen og på simulatoren holdes uendret. Ny fast sats innført for spillerett for medlemmer i andre klubber enn vår.

Medlemsavgifter 2024 – vedtatt 17.11.2023

Satser simulator vinteren 2024

Etter årsmøtet var det medlemsmøte med litt mer uformelle drøftinger om klubbens drift på agendaen.  Der var det hovedfokus på etablering av mulige arbeidsgrupper for gitte områder, feks klubbhus, drivingrange, robotklippere, vanningsanlegg og sandbunkere. Også turneringsavvikling og trening/VTG ble nevnt som områder hvor vi bør ha en mindre gruppe med navngitte personer. Generell enighet om at vi må arbeide videre med dette og finne frivillige til hver gruppe før sesongstart.

Muligheter og fordeler med GPS-styrte robotklippere også på fairways, spesielt på de bløteste områder av banen, ble diskutert. Dette bør utredes og eventuelt være klart til sesongstart.

På spørsmål redegjorde Marius Kvande om de opplegg han nå er med på i regi av NGF. Det gjelder både Team Ung Norway (kun 10 utvalgte gutter på landsbasis) samt Future Camp. Årsmøtedeltagerne ga Marius lovord og applaus for de prestasjoner han har gjort og hans videre satsing!