Klippeliste

 

Klippeliste for fairwayklipping høsten 2020:
Klippeliste fairwayer 2021

"Dugnadsgolf"

Dugnadsliste golfkafe

Kioskvakt- kaffekokerliste : Golfsesongen 2022 - kioskvakter