Kontakt oss

Adresse til klubben / banen:
Surnadal Golfklubb
Røvegen 89
6640 Kvanne

Epost:                                                           post@surnadal-golfklubb.no

Medlemsservice:                                        95 94 11 02

Bankkontonummer:                                   4040.55.92721

Organisasjonsnummer:                             887 894 752

Styreleder:                                                    Hallvard Kvande                   90696381
Nestleder:                                                     Einar Grønnes                       91894944
Kasserer:                                                      Martinus Grønnes                90691619
Sekretær:                                                      Jens Settemsdal                  93241033
Styremedlem:                                               Laila Eriksen Østbø             90878559
Varamedlem styret:                                     Geir Forbregd                       48015724
Varamedlem styret:                                     Henrik Melkild                      46422202
Varamedlem styret:                                     Malin Røen                            94115555