Klubben

Surnadal Golfklubb ble stiftet etter initiativ fra Jon Einar Botten, og klubbens første styreleder var Børre Tangen. Det første året jobbet klubben aktivt med å få til golfbane på Syltøran i nedre Surnadal, ikke langt unna fotballbanen og søppelfyllingen. Men da kommunen sa nei til dette alternativet, samtidig som initiativtaker Botten dessverre gikk bort, gikk "lufta ut av" styret i klubben og aktiviteten var lav en periode.

Det ble valgt nytt styre med Knut Haugen som styreleder høsten 2002. Klubben ble året etter innmeldt i Norges Golfforbund, og startet samtidig et arbeid med stor kursaktivitet og aktiv verving av nye medlemmer. Samtidig som flere nye banealternativer kom på bordet og ble vurdert grundig av styret.

Til slutt falt valget på Kvanne (ca 15 km fra Surnadal sentrum), der klubben nå har bygget en flott 9-hulls golfbane på garden Mo. Etter en lengre periode med planlegging for å få økonomien på plass kunne byggingen starte i 2005. De 6 første hullene ble åpnet 19. august 2006, og to år senere ble Surnadal Golfpark utvidet til 9-hulls bane i 2008.

Samtidig har klubbstyret jobbet aktivt med å utvikle klubben, arrangere kurs og turneringer, og ikke minst å rekruttere nye medlemmer fra hele landet. Geir Garte overtok ledervervet etter Knut Haugen i 2008.