Lokale Regler Surnadal Golfpark

 1. Alle avstandsmerker, kumlokk, vanningsanlegg,utsalgssteder,bruer og
  infoskilt er uflyttbare hindringer. Gruslagte veier og stier defineres som
  uflyttbare hindringer. Regel 24-2.
 2. Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.
 3. Luftledninger og tilhørende stolper: Dersom en ball treffer en luftledning
  eller en tilhørende stolpe, skal slaget annuleres og spilleren uten straff
  spille en ball så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble
  spilt. Regel 20-5.
 4. Dreneringgrøfter fylt med stein eller singel, samt områder på spillefeltet
  uten gressvekst anses som GUR. Regel 25-1
 5. Steinmur på hull 7 er definert som en uflyttbar hindring. Regel 24-2
 6. GUR ved puttinggreen på hull 8/17 Regel 25-1. Ev.benytte droppsone.

 

Etikette:
Fairwayene