Vårdugnad på banen mandag 25. april kl 17.30

Banesjefene innkaller til dugnad på banen mandag 25. april kl 17.30.

Arbeidsoppgaver blir rydding/raking av kvist på fairway/semirough, raking av bunkere og ellers diverse rydding på baneområdet.   Ta gjerne med rive og trillebår.

Vi håper det blir godt oppmøte slik at vi kan klare å få åpnet banen så raskt som mulig.