SpareBank1 Nordmøre ny generalsponsor – og to nye hovedsponsorer ! :-)

I løpet av vinteren har styreleder Hallvard Kvande m.fl. jobbet godt med forlengelse av klubbens samarbeidsavtaler, og det har også blitt litt endringer i både avtalestruktur og sammensetning av samarbeidspartnere i forskjellige kategorier.

Den største endringen er at SpareBank1 Nordmøre har gått fra hovedsponsor til å bli generalsponsor, og øker avtalesummen betydelig i forhold til den tidligere avtalen.    Banken vår blir dermed den klart største og viktigste samarbeidspartner for Surnadal Golfklubb.

Alti Forvaltning AS takket ja til å «rykke opp» fra hullsponsor til å bli en våre nye hovedsponsorer.  Som en del av avtalen blir Alti blir ny hullsponsor på hull 1.  Alti vil også fortsette som turneringssponsor og medarrangør for «Alti Birdie».

Norske Filter AS kommer også inn som hovedsponsor, og samtidig som ny hullsponsor på hull 9 – og fortsetter i tillegg som svært viktig turneringssponsor for både Norske Filter After Golf og Surnadal Golf Maraton.

Foruten vår nye generalsponsor, vil vi heretter ha 4 hovedsponsorer og 4 hullsponsorer – der alle de 9 bedriftene får eierskap til hvert sitt hull på Surnadal Golfpark.   Dette er:
hull 1 Alti
hull 2 Pipelife
hull 3 SpareBank1 Nordmøre
hull 4 Notar
hull 5 Gjensidige
hull 6 Talgø Møretre
hull 7 Sulland
hull 8 YX
hull 9 Norske Filter
Nedenfor ser du oversikten over alle våre viktigste sponsorer for 2022 slik de står oppført på klubbens hjemmeside.

I tillegg kommer en hel mengde bedrifter som betaler for skiltreklame ved klubbhuset og robotprofilering ute på banen, samt f.eks. Intersport Olaf Moen eftf AS og Svorka som også denne sesongen blir viktige turneringssponsorer.