Turneringsdeltakelsen øker fortsatt. 443 spillere på startstreken så langt i år!

I 2020 viste tallene en kjempefin økning fra året før når det gjelder deltakelse i klubbens turneringer.  Og etter en rask opptelling etter 1. halvår (til og med Surnadal Open) viser tallene at økningen fortsetter også denne sesongen 🙂

I forrige sesong arrangerte vi 13 turneringer i den aktuelle perioden, med tilsammen 356 deltakere (gjennomsnitt på 27,4 spillere pr turnering).    Og i sesongen 2021 er tilsvarende tall 15 turneringer med totalt 443 spillere på deltakerlista, dvs. et gjennomsnittlig antall spillere på 29,3 i hver turnering.

Disse tallene er vi meget godt fornøyde med – men i siste del av sesongen må målsettingen selvfølgelig være å få gjennomsnittet til å passere 30 spillere i hver turnering 🙂

Vi takker for interessen for å delta i turneringene våre – både klubbens egne og gjestespillere fra hele Midt-Norge.