Alle Nyheter

Hele styret fortsetter :-)

Styreleder Hallvard Kvande, nestleder Einar Grønnes, kasserer Siri Vaagland ble alle gjenvalgt under Surnadal Golfklubb sitt årsmøte på Hammerstuene mandag 26. april.  I tillegg er sekretær Jens Settemsdal og styremedlem Tove Hilstad Garte med i styret (ingen av de to var på valg i år).   I tillegg er Emil Naterstad (gjenvalg 2 år) og Knut Haugen (ikke på valg) varamedlemmer i styret, mens Stig Talgø og Geir Berntsen fortsetter som banesjefer.

Dermed er det kontinuitet i alle ledd i Surnadal Golfklubb.  De 18 stemmeberettigede som stilte på årsmøtet fikk presentert en årsmelding og et årsregnskap der alt tyder på en veldrevet og aktiv klubb med god økonomistyring.