Alle Nyheter

Positivt årsmøte med godt oppmøte

Surnadal Golfklubb avviklet årsmøtet fredag 6. mars på Hammerstuene.   Det var godt oppmøte med 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede.   Etter at det formelle årsmøtet var over, var det tid for et kort medlemsmøte før det var tid for årsmøtemiddag og sosialsamvær.

Hallvard Kvande ble gjenvalgt som klubbens leder.   Jens Settemsdal ble valgt som ny sekretær, etter at Jens Nervik hadde takket nei til gjenvalg.    Ellers fortsetter resten av styret, og vi får dermed en stor grad av kontinuitet i styrearbeidet.

Årsmelding og årsregnskap dokumenterte et nytt aktivt år for klubben, der det bl.a. er bygget et flott bygg for golfsimulatoren.  Og klubben kan også vise til meget god økonomistyring.  Det nye simulatorbygget har kostet klubben ca kr 250.000, som i sin helhet er belastet driftsregnskapet.  Likevel viser klubbens regnskap et underskudd på bare 22.000 kroner.  Meget bra!

Styrets årsmelding kan du lese her (pdf-fil):
Årsmelding SGK 2019 m underskrifter

Årsregnskap 2019 og budsjett 2020 (pdf-fil):
Regnskap og budsjett SGK m underskrifter

Protokoll fra årsmøtet finner du her (pdf-fil):  
Protokoll årsmøtet SGK 06.03.20 underskrevet

 

 

Under middagen var det også premieutdeling for fjorårets Intersport Cup.   Tove Hilstad Garte og Terje Kvande fikk sine velfortjente premier utdelt av Jo Kvande Hansen fra Olaf Moen eftf. AS / Intersport.

 

Fra venstre Jo Kvande Hansen fra Olaf Moen eftf. AS, Tove Hilstad Garte (nr 1), Dagrun Dyrnes Stromberg (nr 2) og Laila Eriksen Østbø (nr 3)

 

Fra venstre vinner Terje Kvande, Oddvar Væge (nr 3), Jo Kvande Hansen fra Olaf Moen etft. AS og Reinhard Wichmann (nr 2).

Under medlemsmøtet ble det også presentert en foreløpig turneringskalender for sesongen 2020. Det presiseres at dette er en foreløpig kalender, men noen datoer begynner å bli spikret. Medlemmene kan bl.a. merke seg dato for årets første turnering lørdag 2. mai, Sissener Classic Tour (Norsk Senior Golf) søndag 2. august, og klubbmesterskapet lørdag 22. og søndag 23. august.