Kontakt oss

Adresse til klubben / banen:
Surnadal Golfklubb
Røvegen 89
6640 Kvanne

Epost:                                                           post@surnadal-golfklubb.no

Medlemsservice:                                        95 94 11 02

Bankkontonummer:                                   4040.55.92721

Organisasjonsnummer:                             887 894 752

Styreleder:                                                    Hallvard Kvande                   90696381
Nestleder:                                                     Tom Erik Kvande                 40220462
Kasserer:                                                       Martinus Grønnes               90691619
Sekretær:                                                      Jens Settemsdal                  93241033
Styremedlem:                                               Laila Kvendset Bergli          90878559
Styremedlem:                                               Lars Ove Løseth                  92817859         
Varamedlem styret:                                     Geir Forbregd                       48015724
Varamedlem styret:                                     Eirin Polden                          
Varamedlem styret:                                     Kristoffer B. Nordvik           45270225