Store fusjonsplaner legges fram – «Indre Nordmøre Golfklubb» etableres

Det er krevende tider økonomisk for mange, og dette gjelder også for golfklubbene.   Spesielt er det betydelige prisøkninger på drivstoff, såfrø, gjødsel, samt reparasjoner og slitedeler på alt maskinelt utstyr som har blitt en stor belastning det siste året.

Med dette som bakteppe har styrene i de tre golfklubbene Tingvoll GK, Sunndal GK og Surnadal GK de siste ukene jobbet fram en intensjonsavtale om å fusjonere klubbene, med virkning allerede fra 1. juli 2024.

Dette arbeidet har selvfølgelig vært gjort i all hemmelighet, og styremedlemmene har signert på egen taushetserklæring for å sikre at nyheten ikke har kommet ut før nå.   Ikke minst er det viktig at nyheten presenteres samtidig i alle klubbene.  Dette har vært nødvendig for å unngå forstyrrende diskusjoner blant medlemmene mens arbeidet har pågått.  Men 2. påskedag sender alle tre klubbene ut likelydende pressemelding og informasjon til medlemmene.

– Vi tror dette er helt nødvendig for å få tilstrekkelig slagkraft for å utvikle oss videre.  Det er selvfølgelig ekstra artig at vår klubb kan være delaktig i en så stor fusjon innen golfsporten, sier en entusiastisk styreleder Hallvard Kvande i Surnadal GK i forbindelse med planene som legges fram i dag.  Det samme sier styrelederne i de to andre klubbene.

Surnadal Golfklubb har de siste årene hatt fine overskudd og klubben er i dag gjeldfri, og er en klubb med god medlemsrekruttering og svært stor aktivitet, så det er grunn til å stille spørsmål om dette kan være riktig vei å gå.

– Styret har vurdert dette grundig, og vi ser det som helt naturlig at vi som største klubb i samarbeidet legger litt ekstra inn i potten for å få til dette, påpeker styreleder Kvande.

– Planene fikk nok ekstra fart i vår egen klubb da vi etter årsmøtet i februar fikk inn næringslivspersoner som Tom Erik Kvande og Lars Ove Løseth i styret.  Surnadal Golfklubb blir «overtakende selskap» i fusjonen, og styrene har kommet fram til at den nye klubben skal få navnet Indre Nordmøre Golfklubb.    Det vil bli nærmere 1300 medlemmer i den nye klubben, og vi blir dermed den aller største golfklubben i Møre og Romsdal, forteller en fornøyd Kvande.

– Dette vil også være en stor golfklubb i landsmålestokk, og som blir lagt merke til i Norges Golfforbund, sier Ola Ansgar Løvold fra Tingvoll GK.  Løvold sitter i en ressurskomite i NGF, og han har allerede fått positive signaler fra golfpresidenten, som applauderer store enheter blant klubbene.

Det er tenkt at alle tre banene skal være i drift som i dag, men på sikt er det ingen som vil love noe rundt dette spørsmålet.  Hvilke konsekvenser vil dette få for Surnadal Golfpark?

– De tre golfklubbene og banene vil utfylle hverandre på en utmerket måte, kommenterer styreleder Christian Antonsen i Sunndal GK.   Øydegard (Tingvoll) åpner sin bane veldig tidlig om våren, Sunndal har gode treningsfasiliteter og tilførsel av mange nye medlemmer, mens Surnadal har en veldig flott bane og stor turneringsaktivitet, påpeker Antonsen.

– Det vil bli ansatt en felles greenkeeper som skal være en ressursperson og fagekspert når det gjelder banedrift. Det er også mulig å oppnå betydelig besparelser ved å ha en felles maskinpark, spesielt gjelder dette gjelder spesialutstyr som hullpipelufter, vertikalskjærer og såmaskin, sier banesjef Bjørn Øydegard i Tingvoll GK.

Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål i fusjonsplanene, men dette jobber vi med kontinuerlig, sier Hallvard Kvande, som også har ledet klubbenes felles arbeidsgruppe.

F.eks. må klubbene nå gå i dialog med alle sponsorene for å få med flest mulig videre, samtidig som det må gjøres noen avklaringer mht. hullsponsorer, hovedsponsorer og generalsponsor.   Amfi Kreativ AS har fått i oppdrag å utarbeide logo, digital/grafisk profil og hjemmeside for den nye klubben.  Det er videre et spørsmål omkring medlemskontingent og spillerettsavgift.  Og spesielt når fusjonen skal skje allerede 1. juli, er alt dette viktige tema som medlemmene trolig vil være opptatt av.

Den sportslige aktiviteten, som f.eks. turneringer, nybegynnerkurs og tilbud om protimer vil bli  koordinert og fordelt på de tre banene, men målet er at den totale aktiviteten i den nye klubben skal bli minst like stor som før.

– Det er selvfølgelig en viss spenning til hvordan våre medlemmer vil reagere på at klubbmesterskapet noen år blir arrangert på «bortebane», men det tror vi skal gå seg til ganske raskt, sier Hallvard Kvande.

Når dette i dag blir offentliggjort vil det nok bli en stor overraskelse for de aller fleste medlemmene i de tre golfklubbene.  Og da er god informasjon et viktig stikkord, for å unngå at det blir diskusjoner blant medlemmene uten at fakta er lagt fram.

Derfor blir det invitert til ekstraordinært medlemsmøte (samtidig i alle klubbene) mandag kveld kl 19.00 i klubbhuset.   Der vil hele styret være tilstede og orientere grundig om planene, og hva som er lagt til grunn for forslaget om fusjon.

De tre nåværende klubbene håper på godt oppmøte i sine respektive medlemsmøter nå i første omgang.   Senere i april vil det bli innkalt til felles årsmøte for å vedta fusjonen og velge styre for den nye klubben.

– Styret vil oppfordre klubbens medlemmer om å ta turen til møtet mandag kveld.  Det er viktig for styret å få lagt fram informasjon til flest mulig medlemmer direkte, for å unngå spekulasjoner og oppfatninger basert på feil faktagrunnlag.  Samtidig er det også viktig å gi medlemmene anledning til å stille spørsmål, sier Hallvard Kvande til slutt.

Hilsen på vegne av styrene i de tre klubbene
Surnadal GK / Tingvoll GK / Sunndal GK

Her er en av banene til Indre Nordmøre Golfklubb, der det er planlagt at klubbmesterskapet i 2025 skal arrangeres.