Lov for Surnadal Golfpark

Surnadal Golfklubb sin gjeldende lov (vedtatt med virkning fra 01.01.2020) kan du laste ned som pdf-fil her:

Lov for Surnadal Golfklubb fra 01.01.2020