Klubbmesterskap Match 2024 – meld deg på allerede nå! :-)

I 2024 lanserer vi igjen en nyhet på turneringsfronten, nemlig Klubbmesterskap Match.

Dette er en turnering som spilles i løpet av perioden 1. juni – 15. august, der det settes av 2 uker for hver runde / match.  Påmeldingsfristen settes til 28. mai kl 22.00.  Det er allerede åpnet for påmelding i Golfbox.

I utgangspunktet er målsettingen å fylle opp med nøyaktig 32 spillere, men dersom det blir avvikende deltakerantall blir det etter trekning blant deltakerne satt opp kvalifiseringsrunder (ved flere enn 32) eller walkover (ved færre enn 32).

Innledende runder startes  1. juni og skal avvikles senest 15. juni.  Deretter runde 2 innen 1. juli, runde 3 (kvartfinaler) innen 15. juli, runde 4 (semifinale) innen 1. august – og finalen spilles innen 15. august. Premieutdeling foretas under det ordinære klubbmesterskapet søndag 25. august.

Hvem som skal spille mot hverandre trekkes i forkant av runde 1 – og oppsettet følger deretter et forhåndsdefinert «turneringstre» (som vist på bildet nedenfor).

Det er hver enkelt spillers ansvar og avtale tid med motspiller. Runden skal registreres i Golfbox før start. Dersom en spiller ikke møter til avtalt tidspunkt vil vedkommende tape matchen på walk over.

Bilde av signerte scorekort med tydelig angivelse av resultat og vinner leveres/sendes til turneringsleder umiddelbart etter matchen.  Det er ingen krav til handicap i turneringen, og det anbefales alle å melde seg på. Det verste som kan skje er at man spiller en hyggelig og lærerik runde med en bedre spiller.

Påmelding til Klubbmesterskap Match 2024 gjøres i Golfbox på vanlig måte.  Startkontingent kr 200 betales på Vipps før første runde.

Regler

Konkurransen spilles i h.h.t. Golfforbundets regler for Matchspill + gjeldende lokale regler for Surnadal GK. Det  spilles en felles klasse der damer spiller fra tee 33 og herrene spiller fra tee 39.   I Klubbmesterskap Match konkurrerer to spillere mot hverandre (over 18 hull) basert på hull vunnet, tapt eller uavgjort (delt). Spillerens «brutto score» for et hull er hans eller hennes totale antall slag. Spillerens handicap gjelder ikke. Match play er ikke hcp-tellende.

En spiller vinner et hull når:

  • Spilleren avslutter hullet med færre slag (inkludert slag slått og straffeslag) enn motspilleren.

  • Motspilleren gir bort hullet, eller

  • Motspilleren får den generelle straffen (tap av hull).

Et hull er uavgjort (også kjent som «delt») når:

  • Spilleren og motspilleren avslutter hullet med det samme antall slag (inkludert slag slått og straffeslag), eller

  • Spilleren og motspilleren blir enige om å anse hullet som uavgjort.

En spiller vinner en match når:

  • Spilleren leder over motspilleren med flere hull enn det gjenstår å spille.

  • Motspilleren gir bort matchen, eller

  • Motspilleren er diskvalifisert.

Hvis en match er uavgjort etter 18 hull:

  • Matchen fortsetter da umiddelbart hull for hull («sudden death») inntil det er en vinner. Man starter på hull 1 og dersom det fremdeles er uavgjort spilles hullene videre i samme rekkefølge som under runden.

En spiller kan gi bort motspillerens neste slag, et hull eller matchen. Det som er gitt kan ikke avslås eller trekkes tilbake.

En kommentar om “Klubbmesterskap Match 2024 – meld deg på allerede nå! :-)

Det er stengt for kommentarer.