Har du lyst til å ta et tak for golfklubben?

For å drifte klubben og banen gjennom hele året har vi behov for ganske mange frivillige personer til enhver tid.   Og heldigvis har vi en stor gjeng av medlemmer som gjør en kjempeinnsats i forskjellige deler av klubbdriften.   Vi har foran denne sesongen etablert små grupper som har ansvar for f.eks. greener, bunkere, vanningsanlegg, klubbhuset, drivingrangen, turneringer, kursaktivitet mv, mens det også er andre viktige oppgaver som gjøres av enkeltpersoner.

Men det er fortsatt noen ubesatte plasser i disse komiteene, samtidig som det også kanskje finnes noen «der ute» som kan tenke seg å gjøre en jobb / oppgave (stor eller liten)  – men som ennå ikke har blitt spurt av klubben – og som vi ikke kjenner til?   Kanskje du har en spesielt interesse eller kompetanse som klubben ikke kjenner til – der vi svært gjerne skulle ha fått nettopp deg inn i noen av våre viktige arbeidsoppgaver for å utvikle klubben videre.

Ta kontakt med Hallvard Kvande (styreleder), Einar Grønnes (banesjef) eller Laila Kvendset Bergli (klubbhus/kiosk) dersom du kan tenke deg å bidra litt – så kanskje vi kan finne en passende oppgave.