Greenfeeavtale mellom golfklubbene i Møre og Romsdal

 

Vi har også i år inngått gjensidige avtaler med flere klubber i Møre og Romsdal om rabatterte priser på greenfee.  Avtalen betinger at spillere har betalt medlemskap inklusive full spillerett i sin hjemme-klubb.

Avtale greenfee satser naboklubber 2024