Nye hullindekser før sesongen 2024

Flere av oss har de siste sesongene av og til stusset på fordelingen av tildelte slag pr hull ved Surnadal Golfpark, eller rettere sagt vi har stilt spørsmål omkring indekseringen av hullene på banen.  Indekstallene er ikke alltid i samsvar med opplevd vanskelighetsgrad.

Derfor har vi nå gått inn i statistikken for alle turneringer i årene 2021-2023, der samtlige turneringsrunder fra begge utslagssteder er lagt til grunn.  Vi har dermed et meget solid faktagrunnlag for å vurdere hvordan vi spillere presterer på det enkelte hull.

Her får vi bekreftet en god del av mistanken vår, som f.eks. at hull 7 oppleves betydelig vanskeligere enn det som tidligere indeks nr 13 skulle tilsi.   Resultatene viser derimot at dette er banens 4. vanskeligste hull (indeks 4) målt etter oppnådd poengscorer.  Og på en annen side er hull 6 lettere enn tidligere indeks 9, og tilsvarende for hull 4 og 10.    Dette medfører at indeksnummer endres på samtlige hull, bortsett fra hull 5 (indeks 11), hull 8 (indeks 1) og hull 18 (indeks 12).  Front-9 får etter dette en samle høyere indeks enn før, mens du teoretisk vil få «bedre betalt» på back-9 etter endringen.

Justeringen skjer i Golfbox ved at det opprettes en «ny bane» Surnadal Golfpark 33-39 (slik at tildelte slag pr hull automatisk blir korrekt), samt at hullskiltene endres ved at riktig tall blir limt over.   Restlageret av scorekort på papir blir ikke byttet ut (handicap blir uansett riktig når scorene blir lagt inn i Golfbox).

Og her det «nye» scorekortet: