Årets første «store» turnering – Himmelspretten torsdag 18. mai :-)

Mange av oss synes det er trivelig å spille parturneringer, og årets første mulighet til å praktisere såkalt «texas scramble» er på Kristi Himmelfartsdag – altså torsdag 18. mai.  Da arrangerer vi nemlig vår tradisjonelle turnering «Himmelspretten«.

For noen kan dette også være en liten test av formen med tanke på Surnadal Golf Maraton som også nærmer seg etterhvert.

«Himmelspretten» spilles altså med spilleform texas scramble, med 25% av parets samlede handicap.  Alle spillere må ha minst 6 registrerte utslag.

Begge spillere slår hver sin ball fra utslagsområdet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Den andre ballen plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull.

Det spilles 18 hull, med shotgun start kl 11.00.  Startkontingent kr 100 + evt. greenfee kr 200.

Påmelding (parvis) i Golfbox innen mandag tirsdag 16. mai kl 20.00.