Litt mimring :-) Akkurat for 18 år siden…

I minnevarslet fra fotoarkivet dukket det i dag opp bilder fra en tidlig fase i byggingen av Surnadal Golfpark, nærmere bestemt for nøyaktig 18 år siden – altså 18. oktober 2005.     Da var byggingen av banen i full gang, men det var befaring for byggekomite og banearkitekt.

Banen ble planlagt og tegnet i 2004 – og første spadetak ble tatt av Ola Gjeldnes og gravemaskina hans 3. juli 2005.   Den 18. oktober samme år hadde byggekomiteen besøk av vår konsulent/banedesigner Odd Roar Nesje fra Molde.    Nesje (som gikk bort i 2010) var en viktig mann for oss i planleggingen av Surnadal Golfpark.   Han var også grunnlegger av klubb/bane i Molde GK, samt banearktitekt for Rauma GK på Åndalsnes.

Tilstede på befaringen var også banesjef Emil Naterstad og Derek Aspill (som senere ble greenkeeper) og Ingebrigt Røen som var medlem i banekomiteen, sammen med Svein Sylte og Jon Åsbø.