Alle Nyheter

Vellykket grøftedugnad

Banekomiteen innkalte til heldags dugnad 2. påskedag, for å legge strømkabel ut til basestasjonene for robotklipperne som snart skal settes i drift på banen.   Takket være bra oppmøte og stor arbeidslyst ble det lagt kabel over det meste av baneområdet, bortsett fra hull 8 og 9 der det fortsatt gjenstår litt jobb.

Einar Grønnes gjorde gravejobben for oss, med enskjærs plog bak på traktoren.   Da kunne vi andre gå etter å klargjøre grøfta, legge kabelen og til slutt fylle grøfta og få torva på plass igjen.   Det var en effektiv dugnad der vi faktisk kom lenger enn det vi kunne tørre å håpe på.

Her er noen billedglimt fra en vellykket dugnad med supert vær.