Alle Nyheter

Styrelederen takker dugnadsgjengen

Styret i Surnadal GK ved styreleder Oddvar Væge vil rette en stor takk til alle som har lagt ned en dugnadsinnsats for klubben gjennom sesongen 2017.    Det er utrolig mange som bidrar for å holde klubben og banen i gang, alt fra drift og vedlikehold på banen og utstyret, drift av kiosk/kafe, innkjøp, styrearbeid, medlemsservice, kursaktiviteter, sponsorarbeid, markedsføring/informasjon, turneringer mv.

Spesielt vil Oddvar takke pensjonistgjengen på mandagsdugnadene for deres fantastiske bidrag for drift av golfbanen vår.   Uten dere har vi ikke klart å holde banen i nærheten av samme kvalitet!

På bildet ser vi dugnadsgjengen sist mandag, fra venstre Kjell Øyen, Terje Kvande, Hallvard Kvande, Nils Magne Røen og Trygve Talgø.  I løpet av året har disse karene (og flere andre som ikke var der denne dagen) lagt ned mange hundre (kanskje tusenvis) dugnadstimer.  Alle vi andre har all grunn til å sette pris på og takke for den innsatsen de legger ned for at banen skal tipp topp til enhver tid.   Tusen takk !

 

 

 

Arbeidsøkta avsluttes alltid med en mat og kaffe, og deretter en vel fortjent golfrunde.   Det er viktig å pleie det sosiale fellesskapet, og der er både dugnadsarbeid og golf midt i blinken 🙂