Alle Nyheter

Sløyfe 33 og 39…? Hvor skal jeg slå ut?

I dag har vi hatt en «generalprøve» for å prøvekjøre vår nye «18-hullsbane», med dobbelt sett utslagssteder.   Det er laget 8 nye utslagssteder, der halvparten finnes på «sløyfe 33» og like mange på «sløyfe 39».  Fra nå av dropper vi de gamle betegnelsene gul og rød tee, men erstatter disse med 1/33, 1/39, 2/33, 2/39 osv.

Inntil skiltene ved utslagsstedene er på plass kan du følge lengdeangivelsene for hhv. 33 og 39 (se oversikten nedenfor).  Bruk denne tabellen for å finne ut om du skal slå fra korteste eller lengste teested på første/andre runde.

Legg spesielt merke til hull 4 / hull 13 (der det ikke er laget nytt teested), der skal alle spille det korteste alternativet på første runde (hull 1-9) og det lengste alternativet på andre runde (hull 10-18).

Du kan også følge denne «reiseruten» fra hull til hull.   Her ser du også indekstallene for de enkelte hullene.

Som eksempel kan vi bruke hull 1 / hull 10, som vil bli skiltet cirka slik som vist nedenfor.   I den nye 18-hulls runden skal vi som før spille alle hull to ganger, men fra nå av med to forskjellige utslagssteder – avhengig om vi velger sløyfe 33 eller sløyfe 39.   Disse tallene indikerer forøvrig lengde på runden, henholdsvis ca 3300 og ca 3900 meter.

I Golfbox (og slopetabellene) er det lagt til rette for at både damer og herrer kan velge begge alternativene, altså at damene også kan velge å spille den lengste sløyfa (eller herrene den korteste) om de ønsker.  Men de fleste damer vil kanskje spille 33, mens herrene trolig vil velge sløyfe 39.

Det er uansett viktig at du følger det riktige «ruten» gjennom banen, slik at hullscorene (og poengene) blir korrekt i forhold til den valgte slopetabellen.   Når du registrerer runden i Golfbox må du alltid velge utslag 33 eller 39, dvs. at du kan ikke mikse de to sløyfene underveis dersom du spiller en handicaptellende runde.

Her er forøvrig de nye slopetabellene for Surnadal GK- dersom du vil sjekke hvor mange tildelte slag du har på hhv. sløyfe 33 eller 39.  For de fleste spillerne er spillehandicapet (antall tildelte slag) cirka på nivå med den gamle banen vår.

Surnadal_GK_Sloyfe_33-39_Men
Surnadal_GK_Sloyfe_33-39_Women

Hvis du skal spille sløyfe 39 skal du iht. tegningen nedenfor spille ut fra tidligere gul tee (1/39) på hull 1.  På back-nine (hull 10) skal du spille fra tidligere rød tee (10/39).   Og hvis du spiller sløyfe 33 skal du spille fra det nye utslagsstedet (den korteste varianten) på hull 10 (merket 10/33).

Hull 9 skal spilles fra nytt utslagssted hvis du går sløyfe 33.  Dette vil dermed bli merket 9/33.

På andre runde skal du spille fra det nye utslaget på hull 2 dersom du går sløyfe 39.   Dette utslagsstedet blir merket 11/39.

Og dette er nytt utslagssted 14/39, dvs. hull 5 på andre runde.  Her skal du spille fra nytt utlagssted hvis du går sløyfe 39, mens første runde skal spilles fra det opprinnelige utslagsstedet (som vil bli merket 5/39).