Oppdatering av lokale regler

I løpet av de siste sesongene har det vært et par tilfeller med litt diskusjon (under turneringsspill) om hvorvidt ballen likevel er i spill når den havner på spilleflaten til et annet hull, etter at den har passert hvite stolper ved kryssing av veg.   Som f.eks. ved slag fra hull 9/18 der ballen havner på hull 1 (på andre siden av vegen).  Kan ballen da spilles videre likevel, selv om ballen har passert linjen med hvite stolper??

For å unngå enhver tvil blir dette nå nedfelt som eget punkt i lokale regler for Surnadal Golfpark.  Heretter er det ingen tvil om at ballen alltid er out-of-bounds når den passerer vegen, uansett hvor på banen det måtte være.    De hvite stolpene blir fra nå av tatt bort ved vegkantene.

Vi minner også om at alle spillere bør sette seg godt inn i banens lokale regler.

Lokale regler (surnadal-golfklubb.no)