Alle Nyheter

Nye (midlertidige) lokale regler på Surnadal Golfpark

I forbindelse med justering av «koronareglene» fra Norges Golfforbund, samt at vi har gjort endringer på hull 8 (grøfta) har handicapkomitéen ved leder Oddvar Væge vedtatt følgende midlertidige endringer/tillegg i lokale regler for Surnadal Golfpark:

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i bunkeren.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

korona-midlertidig-lokal-regel-om-ballplassering-i-bunker

Midlertidig lokal regel for «grøfta» på hull 8

I forbindelse med at bekkefaret / grøfta i hull 8 er lagt i rør og området er planert ut gjelder følgende inntil det blir spillbart med gress.

Hele området som nå er planert ut skal spilles som om det er markert med blå staker med hvit topp, dvs. unormale baneforhold.  Hvis din ball havner i dette området, SKAL du droppe deg tilbake (ikke nærmere hullet) og spille videre derfra uten straffeslag.

Spilleforbudområde i unormalt baneforhold):
Området definert av blå staker med hvit topp er et spilleforbudområde som skal
behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten
straff tas etter regel 16.1f.