Alle Nyheter

Medlemskontingenten uendret – vi er fortsatt blant de billigste i landet :-)

Under klubbens ekstraordinære årsmøte mandag 19. november ble neste års kontingentsatser vedtatt.   Styrets forslag til årsmøtet var å holde klubbens rimelige satser uendret – og årsmøtet sa seg absolutt enig !

Ordinært greenfeemedlemskap for voksne koster kr 690, mens barn under 20 år koster 350 og studenter betaler kr 490 for å være medlem i Surnadal GK i 2019.    Voksne spillere med «sesongkort» (fri spillerett) koster kr 3800.

Alle satsene finner du i protokollen fra årsmøtet.
Referat ekstraord. årsmøte 19.11.18

Dette var for øvrig et historisk årsmøte.  For aller første gang i klubbens 18-årige historie ble årsmøtet avholdt i eget hus !