Alle Nyheter

Justerte slopetabeller fra 30.06.2019

Norges Golfforbund sitt sloperating-team var på besøk ved Surnadal Golfpark tidligere i år, og nå har vi fått nye slopetabeller tilsendt.   De nye tabellene er bare marginalt endret, der dette først og fremst bare gjelder mindre endring av intervallene for handicap.    De ny tabellene er gjeldende fra 30. juni 2019.   Alle data er allerede lagt inn i Golfbox, så du trenger ikke å tenke på dette i praksis.    Så snart det lar seg gjøre vil også bli slått opp på veggen ved klubbhuset.

Surnadal_GK_Gyldig_t.o.m._2022_Men

Surnadal_GK_Gyldig_t.o.m._2022_Women

Surnadal_GK_Gyldig_t.o.m._2020_Klubbhandicap

Samtidig har vi også fått laget slopetabeller for de nye sløyfene som er planlagt i forbindelse med nye utslagssteder i løpet av 2019 og 2020.   Dette kommer vi tilbake til når disse er klare til bruk.