Alle NyheterGolfnytt

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte mandag 22. februar kl. 19.30 på Thon Vårsøg hotell. Vi avholder medlemsmøte i etterkant av årsmøtet.

Sakliste til årsmøte:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer og referent samt to medlemmer til å underskrive protokoll

4. Årsmelding for 2015

5. Revidert regnskap for 2015

6. Behandle innkomne forslag

7. Budsjett 2016

8. Organisasjon

9. Valg

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet av årsmøtet settes til onsdag 10. februar.

Forslag sendes på email til styreleder Hallvard Kvande: halkvand@online.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *