Alle Nyheter

Ingen endringer i kontingenter og spillerettsavgift

Med 16 medlemmer tilstede vedtok årsmøtet i Surnadal GK 21. november at gjeldende kontingenter og spillerettsavgift skal fortsette på samme nivå også i 2017.    Her er protokollen fra møtet:

Referat ekstraord. årsmøte 21.11.16

Etter det formelle årsmøtet var det medlemsmøte, med informasjon og drøfting om aktuelle tema, som bl.a. planer omkring utvidelse av klubbhuset (brakker) og investering i robotklippere.   Her er referat fra medlemsmøtet:

Referat medlemsmøte 21.11.16