Alle Nyheter

Hallvard Kvande ny styreleder – saken oppdatert med årsmøtedokumenter

Oddvar Væge ble under årsmøtet lørdag 23. februar takket av som styreleder, og Hallvard Kvande overtok samtidig lederklubba.  Einar Grønnes blir ny nestleder, mens Emil Naterstad og Knut Haugen blir nye varamedlemmer i styret.

Det var 24 stemmeberettigede medlemmer tilstede under årsmøtet, som styret sa seg meget godt fornøyd med.  Årsmøtet ble avholdt på Thon Hotell Surnadal, med påfølgende «årsmiddag» og sosialt samvær.

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet får følgende sammensetning:

Hallvard Kvande, styreleder (valgt for 1 år)
Einar Grønnes, nestleder (valgt for 2 år)
Siri Vaagland, kasserer (valgt for 2 år)
Jens Nervik, sekretær (ikke på valg)
Tove Hilstad Garte, styremedlem (ikke på valg)
Emil Naterstad, varamedlem i styret
Knut Haugen, varamedlem i styrete

I tillegg ble både Geir Berntsen og Stig Talgø gjenvalgt som banesjefer.

På bildet ser vi fra venstre Emil Naterstad, Siri Vaagland, Hallvard Kvande, Tove H. Garte og Knut Haugen.  De øvrige styremedlemmene Einar Grønnes og Jens Nervik var ikke tilstede da bildet ble tatt under klubbens årsmiddag etter årsmøtet.

Ellers ble både årsmelding, årsmelding og budsjett enstemmig vedtatt.

Surnadal GK har i 2018 hatt et nytt aktivt år, og regnskapet viser meget god økonomi med over 200.000 kr overskudd.

Ellers ble det lagt fram et forslag om å kontakte Simulatorgolf Surnadal AS med tanke på å overta simulatoren og flytte den fra Landbrukshuset på Skei til et nytt bygg ved klubbhuset ved Surnadal Golfpark på Mo.   Dette forslaget med nedstemt med 18 mot 6 stemmer.    Det nye styret i Surnadal GK ble imidlertid oppfordret om å opprette en god dialog med eierselskapet for simulatoren for å få en best mulig drift til det beste for både klubben og simulatoren – og ikke minst rekruttering av nye golfere.  Alle i klubben har et sterkt ønske om en veldrevet golfsimulator, og da er det et selvfølgelig viktig med godt samarbeid.

Aktuelle dokumenter fra årsmøtet:

Årsmelding SGK 2018

Surnadal Golfklubb – Regnskap 2018

Protokoll årsmøte 23.02.19

Under middagen var det også tid for premieutdeling i Surnadal Sparebank Challenge.     Adm. banksjef Allan Troelsen delte ut premier til de beste i hver klasse.     Vinnere i 2018 var Reinhard Wichmann og Tove Hilstad Garte.

Og som ikke det var nok, så ble det også overrekket en forsinket premie (napp i vandrepokal) til Siri Vaagland, som vant sin klasse i Surnadal Sparebank (Away) Challenge på Byneset i 2017.   Siri vant også denne turneringen i 2014, og står nå med to napp i pokalen.

På bildet ser vi Siri Vaagland sammen med Brit J. Røsand, som gleder seg over en etterlengtet premieutdeling 🙂