Alle Nyheter

Fusjonerer med Sunndal Golfklubb (det var selvfølgelig aprilspøk…)

Pressemelding 1. april 2018:  Etter lenger tids forhandlinger har styret i dag presentert nyheten om at Surnadal GK og Sunndal GK fusjonerer med virkning fra dags dato.

Det er Sunndal GK som blir overtakende klubb i fusjonen, dvs. at alle medlemmer i nåværende Surnadal GK får nye medlemskap og nye Golfbox-kort til kommende sesong.   Klubbene styrer har ikke blitt enig om hvilke av banene som er best, og derfor skal begge baner drives videre som før.  Vi må derfor påregne en del turer over fjorden for å bidra med dugnadsarbeid i år, og styreleder Oddvar Væge og banesjef Stig Talgø regner med at våre medlemmer er positive til å stå på litt ekstra.   Ellers uttrykker Væge en viss spenning omkring hvordan dette sammenslåingen av klubbene vil bli mottatt.

Styreleder Egil Hordnes i Sunndal GK er også godt fornøyd med at dette nå går i orden, og han ser fram til at det nå blir en enda større klubb og to golfbaner å holde i orden.

Det har vært noen reaksjoner på at denne viktige og kontroversielle saken ikke har vært behandlet på årsmøte i noen av klubbene.   Og det er usikkert om styrene har nødvendige fullmakter til å inngå en slik fusjon uten at medlemmene har fått muligheten til å uttale seg.

Derfor har styrene i begge klubbene bestemt seg for å sitte i salongen på MF Solnør fra kl 14 til kl 18 i ettermiddag for å svare på spørsmål og ta i mot innspill.   Det vil også være mulig avgi sin stemme på hvilke personer som skal sitte i styret i den nye klubben som får navnet SuSu-dal GK.  

På bildet ser vi nåværende styreleder i Sunndal GK Egil Hordnes til venstre.