Alle Nyheter

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE MED PÅFØLGENDE MEDLEMSMØTE

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte i Surnadal Golfklubb.

Sted: Vårsøg Hotell

Tid: 21. november 2016 kl. 19.00

SAKER:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av ordstyrer og referent og to personer til underskrift av protokoll

4. Medlemskontingent 2017

Etter det ekstraordinære årsmøtet tar vi et påfølgende medlemsmøte der saker er:

1. Klubbhus

2. Robotklipping

* Semi rough

* Driving range

3. Eventuelt

Med vennlig hilsen styret.