Alle Nyheter

Betaling av Spillerett 2021

Det nærmer seg nytt kalenderår / golfår, og dermed også betaling av spillerett.

Vi følger kalenderåret for betaling av spillerett for både simulatoren og for spill på selve golfbanen.

Dvs. at det nå nærmer seg tid for å betale spillerett for 2021 i simulatoren.    Dette gjelder da for spill i simulatoren våren 2021 og høsten 2021.
Satser og betalingsinfo. finner du her:  Golfsimulator Surnadal GK – satser for 2021

Når det gjelder spillerett for Surnadal Golfpark (utendørssesongen) må dette være innbetalt før du starter sesongen med spill på banen til våren.  Det er altså ingen forventning fra klubbens side om at medlemskap/spillerett innbetales nå ved årsskiftet, selv om vi naturligvis er takknemlig for de som velger det.

Satser for medlemskontingent, greenfee og spillerett finner du her:
http://surnadal-golfklubb.no/medlemskap/

Dersom du har problemer med å innbetale spilleretten som engangssum, åpner vi opp for å dele opp beløpet – men da må dette avtales på forhånd med Siri Vaagland (kasserer) eller Emil Naterstad (medlemsservice).