Alle Nyheter

Banemannskapet tar ikke påskefri

Vi venter alle på at banen skal kunne åpnes «offisielt», men det kreves både litt mildvær og ganske mange arbeidstimer før alt er klart.

Banesjef Stig Talgø arbeidet på banen flere timer i går, og langfredag blir det ny arbeidsdag på banen sammen med flere fra banemannskapet.  Og de håper det dukker opp flere som har mulighet til å sette av noen timer i løpet av dagen.   Fra kl 12.00 og utover dagen er det garantert arbeidsfolk på banen, så ta gjerne en tur du også.   Banesjefene Stig Talgø og Geir Berntsen er klar på at dette ikke er en «vanlig» dugnad (siden det er langfredag), men hvis noen har lyst og anledning til å hjelpe til selv om det er påskehelg så er det kjempefint.   Dess flere som kommer dess tidligere er banen klar for åpning 🙂

Det gjenstår fortsatt arbeid med å fjerne kvist og rake et par av greenene.   Videre skal alle greener dresses og resåes.

Stig Talgø er klar med såmaskina.