Alle Nyheter

Årsmøtet vel i hamn

Mandag 20. februar var det årsmøte i Surnadal GK, med både «vanlige» saker og mer spennende investeringsbeslutninger.

Styret la fram en omfattende årsmelding som dokumentasjon på et aktivt og godt år i klubben.  Og regnskapet viser også at klubben har meget god økonomistyring.

Årsmelding-SGK-2016

Referat årsmøte 20.02.17

Regnskap 2016 uten budsjett

budsjett 2017

709 Surnadal Golf balanse pr 311216

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, og alle valgene gikk knirkefritt.  Oddvar Væge fortsetter som styreleder, mens Audun Moen Skei blir ny nestleder.

På bildet ser vi fra venstre;   Dagrun Dyrnes Stromberg (styremedlem), Siri Vaagland (kasserer, ny), Stig Talgø (banesjef, ny), Oddvar Væge (styreleder), Audun Moen Skei (nestleder, ny), Jens Nervik (sekretær), Halvard Kvande (varamedlem).

 

 

 

Årsmøtet gjorde vedtak om å investere i hele 14 store klipperoboter, som fra sesongen 2017 skal stå for klippingen av semirough på Surnadal Golfpark.    Det er så vidt vi kjenner til bare Tjøme GK som har prøvd dette før oss, og iflg. erfaringene der fungerer klippingen meget bra.