Alle Nyheter

Årsmøtet har talt – golfsimulatoren plasseres ved klubbhuset

Mandag 16.9 var det ekstraordinært årsmøte i Surnadal Golfklubb, der det var to saker på dagsorden.   Først behandlet årsmøtet neste års medlemskontingent og spillerettsavgift, før spørsmålet om lokalisering av golfsimulatoren etter at det tidligere eierselskapet avvikles og det gamle lokalet ikke lenger er tilgjengelig.

Styret presenterte to alternative løsninger, med enten eget påbygging ved klubbhuset og evt. leie av lokale i ALTI Surnadal som mulige plasseringer.   Etter en god drøfting blant årsmøtedeltakerne, der det kom fram fordeler og ulemper ved begge alternativer, endte årsmøtet på en løsning der vi etablerer golfsimualtoren i eget påbygg ved det eksisterende klubbhuset ved Surnadal Golfpark.   Dermed får vi en helårlig møteplass, der klubbens medlemmer kan spille golf året rundt.   Det er p.t. for tidlig å si konkret når det nye bygget kan forventes ferdigstilt og innflytningsklart.

Protokollen fra møtet finner du her:   Referat ekstraord. årsmøte 16.09.19

Det var hele 22 stemmeberettigede klubbmedlemmer som møtte opp til årsmøtet.  Både møterommet og antall stoler ble faktisk i minste laget denne gang.
Men det er uansett kjempepositivt med stort engasjement for klubben og viktige beslutninger som klubbens drift og framtid !

(beklager Emil og Trygve, ingen av dere som sovnet under årsmøtet nei – det var bare fotografen som trykte på knappen akkurat på feil tidspunkt 🙂 )