Alle Nyheter

Årets første banedugnad vel gjennomført

Tirsdag kveld innkalte banesjefene til dugnad, der arbeidsoppgaven var å rake alle greenene rusk og rask – og på denne måten være mest mulig klar for sesongstarten så snart vær- og førehold tilsier at dette er forsvarlig.  Det var godt oppmøte på dugnaden og nå er alle greener klare for dressing og resåing etterhvert.

Vi trenger nå en periode med godt temperatur og gjerne litt sol.    Normalt åpner Surnadal Golfpark i slutten av april, og dette bør ihvertfall være realistisk i år (selv om det naturligvis kan kommer en «ny» vinter også ennå).